Το ξενοδοχείο Όασις βρίσκεται κοντά στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Πάρου.

Το ξενοδοχείο Όασις βρίσκεται στο κέντρο της Παροικίας και κοντά στα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της Πάρου.

Αποστάσεις από δημοφιλή αξιοθέατα της Πάρου: