Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση

Το Άγιο Φως της Ανάστασης να γεννήσει στις ψυχές όλων μας αγάπη και ελπίδα! Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση!