Το Φράγκικο Κάστρο

Κατά τη διάρκεια της τέταρτης σταυροφορίας, οι σταυροφόροι έμειναν κατάπληκτοι από τα μουσουλμανικά και βυζαντινά κάστρα που κατέκτησαν. Αφού εγκαταστάθηκαν στα κατεκτημένα εδάφη, έχτιζαν συχνά νέα κάστρα που θα χρησίμευαν ως συνοριακοί σταθμοί ελέγχου, κέντρα διοίκησης, ασφαλή καταφύγια και στρατιωτικές βάσεις. Για την κατασκευή τους, επέλεξαν σημεία που προσέφεραν προστασία από τους επιδρομείς ή αντίπαλες παρατάξεις και σε πολλές περιπτώσεις ενσωμάτωναν στοιχεία από την τοπική αρχιτεκτονική.

Όταν η δυναστεία του Σανούδου ήρθε στην Πάρο, ο Ενετός Δούκας της Νάξου Μάρκος Σανούδος αποφάσισε να χτίσει το κάστρο της Παροικίας, με μάρμαρο από τους αρχαίους ελληνικούς ναούς. Μέσα στο Φράγκικο κάστρο της Παροικίας υπάρχει η Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου. Αυτό το κάστρο είναι ένα από τα πιο σημαντικά μεταβυζαντινά μνημεία των Κυκλάδων. Στην πιο πρόσφατη ιστορία οι Ενετοί έχτισαν το κάστρο της Νάουσας και το κάστρο του Κεφάλου, που βρίσκεται στο λόφο του Αγίου Αντωνίου κοντά στο χωριό Μάρπησσα.

Πίσω