Δήλιον

Στην κορυφή ενός λόφου στη βόρεια πλευρά της Παροικίας βρίσκεται το  ιερό του Απόλλωνα και της ‘Άρτεμης. Ονομάζεται Δήλιον, διότι είναι απέναντι από το ιερό νησί της Δήλου. Το ιερό ιδρύθηκε στα τέλη του 9ου αιώνα π.Χ. και συνέχισε να χρησιμοποιείται μέχρι και τον 5ο αι. π.Χ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου στη βόρεια πλευρά του αρχαϊκού ναού χτίστηκε ένας άλλος ναός από μάρμαρο προς τιμή της Άρτεμης της αδελφή του Απόλλωνα. Μεταξύ των άλλων ερειπίων που υπάρχουν στο χώρο του Δηλίου, ανακαλύφθηκε και ένα αρχαίο νεκροταφείο που χρονολογείται από το 3000 π.Χ..

Η περιοχή γύρω από το Δήλιο, επίσης, χρησιμοποιείτο σε όλη την αρχαιότητα για το σύστημα των φρυκτωριών, μια μέθοδος επικοινωνίας που χρησιμοποιούσε ένα οργανωμένο δίκτυο από φλόγες για να διαδοθεί ένα μήνυμα σε μεγάλες αποστάσεις. Η συγκεκριμένη τεχνική είχε χρησιμοποιηθεί και από τον Αγαμέμνονα για να ενημερώσει τη σύζυγό του Κλυταιμνήστρα στις Μυκήνες ότι η Τροία έπεσε. Αυτό το μήνυμα ταξίδεψε πάνω από 700 χιλιόμετρα σε λίγες μόνο ώρες. Όταν ο ουρανός είναι καθαρός πολλά από τα τριγύρω νησιά είναι ορατά και η θέα πραγματικά σε ανταμείβει για το περπάτημα έως εκεί!

Πίσω